Dalum Landbrugsskole

Uddannelse


Dalum Landbrugsskole er en landbrugsskole, der tilbyder hele landbrugsuddannelsen samt landbrugets lederuddannelser. Som erhvervsskole er det vores mål i samarbejde med erhvervslivet at sikre, at  eleverne opnår de kompetencer, der er behov for på arbejdsmarkedet. Dalum Landbrugsskole har to afdelinger, hvor studiemiljøet på afdelingen i Odense især er  indrettet for voksne studerende i videregående uddannelser, og  hvor studiemiljøet på afdelingen i Korinth ved Fåborg især er indrettet for de unge på grunduddannelsen. Herudover er der en omfattende kursus- og konferencevirksomhed.

Besøg os på LF-Hestedag og får en snak om vores uddannelser og de muligheder der er for dig.