Dyrenes Telepatør

Dyretelepati


Telepati betyder at man åbner op for det spirituelle via sine Chakra.

Dem har vi alle – og vi er faktisk alle født åbne for denne verden.

Mange af os lukker bare ned for dem efterhånden som vi vokser.

Telepati er en form for kommunikation via tankerne.

Når jeg telepatere med et dyr så får jeg klar tale, følelser, smerter, billeder og oplevelser de har haft.

Hvad de gerne vil lave, hvad der er svært, har de brug for noget tilskud, andet foder, Passer udstyret, hvordan er ridningen, hvorfor æder den trailer heste osv.

En telepati kan man gøre brug af uanset hvad man har af spørgsmål eller problematikker.

http://www.dyrenestelepator.dk